PCR, RT-PCR ja qPCR ensüümid


  • PCRmixPCR polümeraasid

Meie poolt pakutavad PCR polümeraasid jagunevad nelja peamisesse kategooriasse nende kasutuse järgi.

Üldine PCR ensüümide valikutabel.

1. Standartne PCR – Üldised PCR aplikatsioonid, sihtmärgi kontrollimiseks

Siia kuuluvad näiteks Taq DNA Polymerase (recombinant), DreamTaq DNA Polymerase (täiustatud ning parandatud Taq) ja teised. Rohkem infot tootja kodulehel

DreamTaq polümeraas on saadaval juba juurde lisatud rohelise laadimispuhvriga.

2. Hot-Start PCR –  Kõrge tundlikkus ja spetsiifilisus, et detekteerida haruldasemaid ja keerukamaid sihtmärke

Sellisteks polümeraasideks on näiteks Maxima™ Hot Start Taq DNA Polymerase, Phire Hot Start II DNA Polymerase (eriti kiire süntees ja tavapärasest pikemad amplikonid) ja teised. Rohkem infot tootja kodulehel

Phire Hot-Start polümeraasiga saab pikemaid amplikone sünteesida eriti kiiresti. Phire polümeraasi valik.

3. High-Fidelity PCR – Aplikatsioonideks, kus on oluline vähene sünteesivigade arv

Sellisteks polümeraasideks on näiteks erinevad Phusion polümeraasid, Pfu DNA polümeraas ja High Fidelity PCR Enzyme Mix. Rohkem infot tootja kodulehel

Phusion polümeraasiga saab kiirelt sünteesida kuni 20 kb pikkusi väheste vigadega amplikone. Phusion polümeraasi valik.

Video: How to set up a PCR reaction with Phusion DNA polymerases

4. Direct PCR – PCR läbi viimine ilma eelneva DNA eraldusete. PCR toimub otse proovist

Direct PCR võimaldab vähendada oluliselt laboratoorse töö mahtu.

Video: How To perform the Direct vs Dilution PCR protocols

  • qPCR kitid

Pakume erinevaid SYBR Green ja Probe tehnoloogia kitte, mis sobivad väga paljude erinevate aparaatidega.

  • Maxima qPCR mikside koostises on Maxima Hot Start Taq DNA polümeraas, tänu millele saab detekteerida ka madala koopiaarvuga sihtmärke. Maxima SYBR Green miksid ja Maxima Probe Miksid
  • Luminaris miksid on väga hea tundlikkusega, spetsiifilisusega ning ülekanduva kontaminatsiooni tõkestava süsteemiga. Lisaks on saadaval kahevärvilise miksina pipeteerimisvigade vältimiseks.

Vaata ka videot How To use Luminaris Color qPCR Master Mixes to control over pipetting errors

Kogu qPCR kittide valik tootja kodulehel.

  • Pöördtranskriptsioon

Pöördtranskriptaasid Pakume erinevaid pöördtranskriptaase vastavalt kliendi vajadusele. Parima tulemuse saamiseks soovitame täiustatud Maxima pöördtranskriptaase.

Rohkem infot tootja kodulehel

cDNA sünteesi kitid

RT-PCR ja RT-qPCR kittidega töötades säästad aega tänu lühikestele ja lihtsatele protokollidele.