TAGANEMISAVALDUS

Taganemisavaldus

Täitke ja tagastage käesolev avaldus üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda!

Lepingust taganemise avaldus

Carlova Consult OÜ, 50113 Tartu, Tartumaa

e-posti aadress: cc@carlova.ee

Käesolevaga taganen lepingust, mille eseme(te)ks on …. / …. / 2020.a esitatud tellimuse alusel ostetud toode/tooted: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Toote olen kätte saanud  …. / …. / 2020.a.

Kliendi nimi:

Asutus:

Kliendi aadress:

Kliendi allkiri

(kui käesolev avaldus esitatakse paberil)

Kuupäev

Shopping Cart